Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

Adresát:

Stark Shop home s.r.o.
Na Pastvinách 662/6
500 08 Hradec Králové - Třebeš

IČ: 09100997
DIČ: CZ09100997

eshop@cz-skladem.cz

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu https://www.cz-skladem.cz/ s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………….

Toto (zboží) jsem převzal/a dne …………………………………………..

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Kupní cena má být vrácena:

  • bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................
  • složenkou na adresu, kterou jsem udal/a výše

 

 

S pozdravem

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

..............................................

V…………..dne…………….

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

PDF VERZE ke stažení zde: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz